A Budafoki Urnatemető látogatási rendje

A temető az alábbi nyitvatartási időben fogad látogatókat:

Hétfő 8:00 – 18:00

Szerda 8:00 – 18:00

Csütörtök 8:00 – 18:00

Vasárnap 8:00 – 18:00

Halottak napja és nagy ünnepek környékén az urnatemető a kihelyezett rend szerint látogatható.

 Gyertyát vagy mécsest csak a Kolumbárium gyertyagyújtó helyén lehet gyújtani, az urnatermekben tűzrendészeti okokból tilos. A tiltott helyen meggyújtott gyertya okozta tűzriadó költéségét a gyertya meggyújtója köteles viselni.

A tűzgyújtási helyen kérjük, legyenek tekintettel a többi látogatóra és oda illő méretű gyertyákat, mécseseket használjanak. A tárolókban elhelyezett gyertyatartókért nem vállalunk felelősséget.

Virágot csak a közös vázákban lehet elhelyezni. Kérjük a saját virágtartók, illetve cserepes virágok mellőzését. Az urnatemetőben koszorú elhelyezésére nincs lehetőség. A földre bármilyen váza, gyertya, mécses, virág stb. elhelyezése tilos. (Amennyiben ez megtörténik, ezeket kénytelenek vagyunk eltávolítani, mert akadályozzák a takarítást és zavarják a szomszédos sír látogatóit.)

A hervadt virágokat – a levegő elhasználódása miatt – kérjük, időben távolítsák el és tegyék a szemétgyűjtőbe; ellenkező esetben azokat a takarítás során eltávolítjuk.

Az urnafülkék fedlapjait leszerelni nem szabad, azokra nem szabad olyan díszítést tenni, ami részben vagy teljesen takarja a szomszédos fülkék fedlapjait. Kerüljék a hivalkodó, túlzott díszítéseket. A fedlapokra helyezett fényképekért, egyéb tárgyakért felelősséget nem vállalunk, az ezek által okozott károkért az elhelyező felel.

A Budafoki Evangélikus Egyházközség, mint az Urnatemető fenntartója, gondoskodni szeretne annak megóvásáról, rendben és tisztántartásáról. Kérjük, hogy Ön is segítsen ebben, betartva a kihelyezett tájékoztató előírásait.

A kegyeletünket kulturált, rendezett temetőben tudjuk leginkább kifejezni halottaink iránt, köszönjük, hogy figyelmességével Ön is hozzájárul ehhez.